Programma

Hieronder vind je de programma onderdelen van Grasdag 2024. De Grasdag bestaat uit een doorlopen programma van 9.00 uur t/m 17.00 uur. Het programma wordt hier binnenkort aangevuld met interessante sprekers, workshops en de nieuwste machines. Hou de website dus in de gaten!

KENNISSCHUUR

In de kennisschuur kun je de hele dag aansluiten bij presentaties van vooraanstaande sprekers op het gebied van graswinning en ruwvoer. Ook in de stal worden doorlopend presentaties gegeven.

DEMONSTRATIES

Volg live de machinedemonstraties: maaien, schudden, harken, hakselen, oprapen en persen. Bekijk het ruime aanbod merken naast elkaar.

PRODUCTBEURS

Neem een kijkje bij de standhouders met hun nieuwste innovaties en producten op het gebied van gras. Laat je informeren, stel je vragen en kom netwerken.

MACHINESTRAAT

In de machinestraat staan de grootste en mooiste machines opgesteld. Neem een kijkje onder de motorkap of in de cabine, de specialisten vertellen je graag alles over de machines

WORKSHOPS

Meerdere keren per dag kun je in kleine groepen deelnemen aan praktische workshops over inkuilen, verschillende grasrassen, voermanagement of het verbeteren van je bodem.

TREKKERPLEIN

Verschillende trekkers, verreikers en minishovels worden gedemonstreerd. Tussendoor mag iedereen zelf een rondje over het parcours rijden in de trekkers.

Tijdschema Grasdag 2024

Sprekers tijdens de workshops

Wim Jaspers en Piet Riemersma

Wim Jaspers en Piet Riemersma

Ruwvoerspecialisten beterruwvoer

Bacterieklimaat vergras – kuil – koe!

 • Bacteriën aanwezig op het gras
 • Welke bacteriën (kuilverbeteraar) toevoegen op welk gewas?
 • Kuil beoordelen, dichtheid en nat chemische analyse
 • Meer melk en of vlees uit ruwvoer
  Lagere footprint melk door beter ruwvoer

Frans Verstegen

Frans Verstegen

Accountmanager bij DLF Benelux

Grasland maatwerk: de juiste grassen, klaver en kruiden voor jouw bedrijf

 • Welke verschillen zijn er tussen tijdelijke en blijvende grassen?
 • Welke klavers kies je voor maai- en weidepercelen?
 • Is een productief kruidenrijk grasland mogelijk?
Simon de Haan en René Hensel

Simon de Haan en René Hensel

District Sales Managers

Ontdek DeLaval Voersysteem Optimat Master en 6 VMS V310 melkrobots

Ontdek DeLaval Voersysteem Optimat Master en 6 VMS V310 melkrobots tijdens de Grasdag op 20 juni op de boerderij van de familie Burgmans van Schie. DeLaval biedt 8 workshops aan waarin specialisten je meenemen in de technologieën en mogelijkheden van automatisch voeren en melken. Of je nu een ervaren agrariër bent of gewoon nieuwsgierig naar de nieuwste ontwikkelingen, deze workshops bieden een unieke kans om hands-on ervaring op te doen en je kennis te verbreden.

Wil jij alvast een voorproefje? Bekijk hier hoe Vincent het systeem van DeLaval gebruikt: DeLaval Optimat Master – Het automatische voersysteem | Joyeux, Frankrijk (youtube.com) en ontdek op de Grasdag hoe Maarten, de eigenaar van de Boerderij, het ervaart.

Jan Roothaert

Jan Roothaert

Productmanager veehouderij bij Limagrain Nederland

Melk én natuur: zo past agrarisch natuurbeheer ook in jouw bedrijfsvoering!

De inzet van kruidenrijk grasland is een laagdrempelige manier om je melkveebedrijf verder te verduurzamen. Maar hoe pak je dat aan? Welke productieve of extensieve kruidenrijke grasmengsels passen bij jouw bedrijfsvoering en hoe zorg je ervoor dat je er zo lang mogelijk profijt van hebt? In deze workshop krijg je de antwoorden.

Arnee Korevaar en Nico Woudenberg

Arnee Korevaar en Nico Woudenberg

Experts op gebied van ruwvoer bij De Heus

Test je kuilkennis op ons ‘PROEFbedrijf’

Tijdens deze interactieve workshop gaan we aan de hand van een quiz je bijpraten over goed ruwvoer; van bemesting naar de grasoogst.

Met een smakelijke prijs voor iedereen!

Sprekers in de kennisschuur

Arjen Mosselman

Arjen Mosselman

Sales Manager bij DLF Benelux

Klavers en kruiden: onmisbaar in een toekomstgericht grasland

 • Wat levert klaver in grasland je op?
 • Welke (veredelde) kruiden kies je voor specifieke doeleinden?
 • Wat is de impact van klavers en kruiden op droogtetolerantie van grasland?
Agnes van den Pol-van Dasselaar

Agnes van den Pol-van Dasselaar

Lector Grasland en Beweiding bij Aeres Hogeschool Dronten

Hoe doet ‘de buurman’ dat toch?

Het gras is altijd groener bij de buren! De landen om ons heen hebben ook te maken met droogte, met hevige regenval, met nationale en Europese regelgeving, met wisselende prijzen. En dat heeft ook bij hen effect op graslandmanagement. Hoe pakken boeren in Zweden, Duitsland, Ierland, Frankrijk en andere landen om ons heen dat op? Welke bedreigingen zien zij? En welke kansen? En kunnen we wat van hen leren?

Rieks Smook

Rieks Smook

Managing Director Grassa

Grassa: Minder eiwit voeren… én beter boeren

Grassa ontsluit gras en haalt er eiwit uit. Het eiwit gereduceerde ontsloten gras, is een hoogwaardig ruwvoer voor melkvee. Het levert dezelfde hoeveelheid en kwaliteit aan melk, maar zorgt wel voor een substantiele RE verlaging in het rantsoen. De melkveehouder krijgt een additioneel verdienmodel op zijn gras door betaling over het geleverde graseiwit, geborgde reductie van mestproductie (ca 40m3 per hectare verwerkt) en een lagere CO2 footprint. Grasontsluiting zorgt voor duurzamere melk en additionele graseiwitproductie.

 

 • Uitleg over het Grassa concept
 • Wat is ontsloten gras?
 • Het nieuwe verdienmodel uiteengezet
 • Borging van de mestreductie
 • Graseiwit, wat kun je ermee?
Zwier van der Vegte

Zwier van der Vegte

Bemestingsdeskundige van Bemest op z’n Best

Hoe houd ik, met minder mest, mijn grasopbrengst op peil?

Inzet van dierlijke mest is een belangrijk onderdeel van goede gewasgroei en het sluiten van de mineralenkringloop. Mest beter benutten is de sleutel.

 • Hoe maak je maximaal gebruik van de aanwezige mest op je bedrijf, rekening houdend met de geldende en veranderende derogatienorm?
 • Hoe dien je de mest emissiearm toe voor optimale gewasbenutting en een goede bodemgezondheid?
 • En…wat kan ik verdienen en besparen met de juiste mesttoediening?

Het programma ‘Bemest op z’n Best’ werkt aan halvering van ammoniakemissie door nauwkeurige bemesting en door bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe technieken. In deze workshop gaan we in op de wijze van toediening, hoe dit te verbeteren en wat kan ik ermee verdienen?

Conny Bufe

Conny Bufe

Onderzoeker agroecologie en kruidenrijk grasland, Wageningen Research, Business Unit Agrosysteemkunde

Het management, opbrengst en biodiversiteit van kruidenrijke graslanden in de Alblasserwaard

 • Wat is het de opbrengst en de kwaliteit van de opbrengst?
 • Welke plant en bodem biodiversiteit vinden we op deze graslanden?
 • Wat is de intensiteit van het management (bemesten, weiden, maaien)?
Ado Bloemendal

Ado Bloemendal

Oprichter en mede-eigenaar Pure Graze

Verhoog je inkomen en verlaag je werkdruk door maximalisatie van de beweiding

Melkveehouders realiseren gemiddeld een inkomen ter grootte van 8% van de omzet. Dat betekent dat ze 92% van de tijd voor een ander werken, als zelfstandig ondernemer….

Maar de manier waarop we kijken naar die bedrijfsvoering bepaalt het beeld. Holistische landbouw is een kwestie van weglaten en focus op de kern.
Melkveehouders werken in de zonne-energie business; met behulp van fotosynthese zoveel mogelijk groenvoer produceren en dat zo goedkoop mogelijk oogsten en omzetten in een verkoopbaar product, om zo de zonne-energie als geld op de bankrekening te zetten.

Een goed uitgevoerd beweidingsmanagement verlaagt het aantal stappen in het werkproces. Maximalisatie van de beweiding verlaagt de footprint en de werkdruk en verhoogt het inkomen.

Wij bespreken in deze workshop hoe melkveehouders meer grip kunnen krijgen op de winstgevendheid van hun bedrijf, door holistisch management en maximalisatie van de beweiding.

Er is daarbij volop ruimte om vragen te stellen en op individuele aspecten in te gaan.

Martine Bruinenberg PhD

Martine Bruinenberg PhD

Onderzoeker Ruwvoer, grasland en beweiding bij Wageningen Livestock Research

Eiwit optimalisatie tijdens beweiding

 • Binnen het project Koe en Eiwit wordt gestreefd naar 155 g ruw eiwit in het rantsoen om de stikstof uitstoot te reduceren
 • In voorgaande jaren (2022 & 2023) werd hiervoor met name gekeken naar de “knoppen” graskuil, maiskuil en krachtvoer/bijproducten, maar het sturen en meten van gehaltes in vers gras was nog geen onderdeel van het project, terwijl dit in de zomer vaak een cruciaal onderdeel van het rantsoen is.
 • In 2024 wordt daarom vanaf de start van de beweiding bij 20 veehouders door het land wekelijks een vers weidegras monster genomen en geanalyseerd.
 • De wekelijkse variatie wordt geregistreerd en veehouders kunnen aan de hand van het monster hun rantsoen en eventueel het graslandmanagement aanpassen.
 • Tijdens deze sessie zullen we bespreken hoe groot de variatie in graskwaliteit tijdens het beweidingsseizoen is en wat voor sturingsmogelijkheden beschikbaar zijn om eiwit te verlagen, zowel rantsoen technisch als via graslandmanagement. 

Initiatiefnemers

Founding partner

Partners